Ekskluzivu veleprodaje vrši CHAKY d.o.o.

 www.chaky.hr

 Varaždinska 11-13, 40305 Nedelišće

 Tel: 040 / 822 – 700

 Tel: 040 / 822 – 708

 Fax: 040 / 822 – 709

 E-mail: info@chaky.hr

 

Za sva pitanja uz veleprodaju kontaktirajte nas na info@chaky.hr ili se s povjerenjem obratite na tel. 040 / 822-705.